Metodik sociálně patologických jevů

Lenka Kűhrová

 

 

Kontakt:    ucitelka13@seznam.cz  

                582 345 160

 

 

 

 

Konzultační hodiny :

 

                          

                           (po předběžné telefonické domluvě kdykoliv)   

             

 

Máš starosti doma, ve škole, nebo je má tvůj  kamarád či přítelkyně? Se vším se můžeš svěřit a třeba najdeme společné řešení. Neboj se přijít hlavně v případech, kdy tě někdo „šikanuje“. To znamená, že tě někdo často uráží a zesměšňuje před ostatními. Nebo tě fyzicky napadá, bere ti tvoje věci, vyhrožuje a vydírá. Nutí tě dělat věci, které se ti nelíbí. Nemusíš se bát přijít řešit problém s návykovými látkami (cigarety, alkohol, léky, drogy), ať už ho máš sám, nebo někdo v tvém okolí. S čím si budu vědět rady, s tím ti pomůžu, nebo ti mohu dát kontakty na odborníky.

                                                                 

Dokumenty, které se mohou hodit:

Minimální preventivní program 

Co je to šikana

Jak předcházet problémům s drogami

Pravidla pro bezpečné užívání internetu

Co je to závislost na počítačových hrách

 

Primární prevence:

· násilí a šikanování

· záškoláctví

· kriminalita, delikvence, vandalismus aj.

· ohrožení mravnosti a mravní výchovy, sexuální obtěžování

· xenofobie, rasismus, intolerance

· užívání návykových látek

· patologické hráčství (gamblerství)

· syndrom týraných a zneužívaných dětí

 

 S čím se na mne můžete obrátit? Které problémy spadají do mé kompetence?

· nezdravé vztahy v kolektivu třídy a mezi žáky školy.

· experimenty žáků s návykovými látkami.

· vandalismus, krádeže, ničení osobních věcí žáků ve škole.

· fyzické a psychické ubližování a slovní napadání žáků ve škole.

· projevy rasové a menšinové intolerance.

· domácí násilí a sexuální zneužívání.

· závislost na počítačových hrách a hracích automatech.

... a další problémy ovlivňující vzdělávání a výchovu žáků.

 

Schránka důvěry

            

Stránky jsou optimalizovány pro Microsoft Explorer 6 a vyšší,  v rozlišení 1024 x 768

Mapa stránek

 

· známky žáků on-line

 

· video a 3D fotogalerie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

· JÍDELNÍČEK

 

· školní časopis PAWUCHINA

Výchovný poradce

Důležité termíny

Zápis do 1. třídy

Hodnocení žáků

Školní preventista

Školní psycholog

Domů