Textové pole: Výchovný poradce
Textové pole: Důležité termíny
Textové pole: Zápis do 1. třídy
Textové pole: Hodnocení žáků

Stránky jsou optimalizovány pro Microsoft Explorer 6 a vyšší,  v rozlišení 1024 x 768

Textové pole: Mapa stránek

 

· známky žáků on-line

 

· video a 3D fotogalerie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

· JÍDELNÍČEK

 

· školní časopis PAWUCHINA

Výchovný poradce

Mgr. Dagmar Sklenářová

 

Funkce výchovného poradce na ZŠ Kollárova 4 v Prostějově nabízí všem rodičům a učitelům profesní řešení a poradenství v oblasti výukových a výchovných problémů u žáků 1. – 9. ročníku ZŠ. Poradenství v oblasti základů pedagogické a psychologické diagnostiky, poradenství v péči o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, poradenství pro žáky zdravotně handicapované ale i péče o žáky talentované či mimořádně nadané. Současně další důležitou náplní práce je péče o žáky vycházející 9. ročník; poradenství při profesní orientaci; volbě povolání a další formy studia a vzdělávání žáků. Výchovný poradce úzce spolupracuje s PPP pedagogicko-psychologickou poradnou; se SPC-speciální pedagogické centrum v Prostějově.

 

Nabízí spolupráci a prezentaci středních škol a učilišť v regionu Prostějov.

 

Náplní práce výchovného poradce je i rozbor psychologických aspektů nejčastějších výukových problémů a poruch učení a jejich diagnostikování.

 

Výchovný poradce úzce spolupracuje s metodikem prevence sociálně-patologických jevů.

 

Kontakty:          Mgr. Dagmar Sklenářová       

                          Tel.: 582 345 160

                          Konzultace:

                          St  12:45 - 13:30 hod

                          Čt  10:55 - 11:40 hod

                          IZO školy: 102 591 288

 

 

                 Co je individuální vzdělávací plán

 

                 Plán výchovného poradce

 

                  Hlásím se do maturitního oboru 2017-18

 

                  Jak se přihlásím na střední školu 2017-18

 

                  Jdu do nematuritního oboru 2017-18

 

                  Obory s talentovou zkouškou 2017-18

 

                  Obory vzdělání 2017-18

 

                  Termíny přijímacího řízení 2017-18

 

                  Zdravotní požadavky pro studium 2017-18

                 

 

 

Schůzka s rodiči vycházejících žáků proběhne 6. 12. 2017 v 16h!!!! ve třídě 9.A.

 

 

 

 

Nabídka dalších pramenů:

 

www.atlasskolstvi.cz

vyhledávání SŠ v celé ČR (aktualizace říjen/listopad)

 

http://portal.mpsv.cz/sz/skoly

vyhledávání informací o školách a oborech v celé ČR

vyhledávání počtu absolventů škol, kteří jsou evidování na ÚP

 

www.istp.cz

testovací program pro žáky

popisy povolání

 

www.gwo.cz

průvodce světem povolání

poskytuje informace o více než 600 povoláních formou textu, fotografií a zvukových dialogů

nabízí řadu způsobů jak si vybrat nejvhodnější povolání podle zájmů, dovednosti a řady dalších kritérií

 

www.infoabsolvent.cz

 

Formuláře přihlášek ke stažení:

http://www.msmt.cz/vzdelavani/stredni-vzdelavani/tiskopisy-prihlasek-ke-strednimu-vzdelavani-a-vzdelavani-v-1

 

 

 

www.infoabsolvent.cz

Informace o oborech, školách a uplatnění absolventů ve všech souvislostech

 

Na www.infoabsolvent.cz najdete především úplnou vzdělávací nabídku všech středních a vyšších odborných škol v ČR s množstvím informací o každé škole i oboru vzdělání

vychází se z rejstříku škol, soustavy rámcových vzdělávacích programů, jsou uváděny i názvy školních vzdělávacích programů,

je uvedeno asi 35 údajů o každé škole (telefony, www stránky, maily, vybavení, velikost školy, školné, vyučované jazyky, dny otevřených dveří apod.)

je uvedeno asi 40 údajů o každém nabízeném oboru (přihlášení/přijatí, název ŠVP, délka studia, údaje o přijímacích zkouškách, školné, údaje o výuce jazyků, údaje o výuce IT, profil a uplatnění absolventa, rozvržení učiva, obsah vzdělání),

velmi významné jsou podrobnosti o možnostech studia zdravotně postižených žáků (obory podle druhu postižení, druh integrace apod.).

 

Na www.infoabsolvent.cz rovněž najdete

informace o uplatnění absolventů, požadavcích zaměstnavatelů, nezaměstnanosti absolventů a další, 

filmového průvodce světem práce, který pomáhá při rozhodování o volbě povolání,

poradce žákům, kteří mají problémy s učením a hrozí jim odchod ze školy,

údaje o vzdělávací nabídce vysokých škol.

 

Uvedený informační systém byl vytvořen v Národním ústavu odborného vzdělávání v rámci systémového projektu ministerstva školství VIP Kariéra a je nejrozsáhlejším a nejúplnějším informačním systémem s plně aktuálními daty. Systém je pravidelně inovován a  bude v dalších letech výrazně rozšířen v rámci pokračování projektu VIP Kariéra II – Kariérové poradenství.

Domů