Textové pole: Výchovný poradce
Textové pole: Důležité termíny
Textové pole: Zápis do 1. třídy
Textové pole: Hodnocení žáků

 

Zápis do 1. třídy 2018/2019

 

            

 

 

Náležitosti: 

- doklad totožnosti zákonného zástupce žadatele

- rodný list žáka

- doporučení odborného pracoviště (PPP, SPC) v případě žádosti o zařazení žáka do speciální třídy

Možnost zařazení dítěte s  jiným spec. problémem bude posuzováno individuálně ( do 25 % z počtu žáků třídy dle § 16 odst. 9 Školského zákona).

 

Kritéria přijetí: 

- trvalý pobyt dítěte v příslušném školském obvodu

- dítě mělo udělen odklad na naší škole v loňském školním roce

- sourozenec dítěte je žákem ZŠ a MŠ Prostějov, Kollárova ul. 4

- dítě dochází do naší mateřské školky na Husově nám.

                      - doporučení odborného pracoviště –  v případě žádosti do                                 spec. Třídy

 

 

VÝSLEDKY ZÁPISU DO 1. TŘ. PRO ŠK.R. 2018/19

Stránky jsou optimalizovány pro Microsoft Explorer 6 a vyšší,  v rozlišení 1024 x 768

Textové pole: Mapa stránek

 

· známky žáků on-line

 

· video a 3D fotogalerie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

· JÍDELNÍČEK

 

· školní časopis PAWUCHINA

Textové pole: Domů