ZŠ a MŠ KollárovaTextové pole: Průběžné hodnocení žáků
Textové pole: Základní škola a mateřská škola
Kollárova ul.4

796 01 Prostějov


IČO : 47922494 

telefon: 582 345 160

e-mail: zskol@seznam.cz
Textové pole: Organizace prvního týdne školního roku  2015-16   - 1.9. – 4.9.

1. třídy
1.9.	- vyučování do 8:45, od 8:45  ŠD (družina) 
2.9.	- vyučování do 9:40, od 9:40  ŠD
3.9.	- vyučování do 11:40 (dopolední akce  „ Burza volného času „ na Sportcentru)
4.9.	- vyučování dle rozvrhu

Provoz ŠD od 2.9.  od 6:30 do 17:00

2. –  9. třídy
1.9. 	-  vyučování  do 8:45
od 2.9. 	- vyučování dle rozvrhu
ŠK (školní klub) – od 2.9.  
ŠJ (školní jídelna) – od 1.9. – dle přihlášení a zaplacení obědů
Textové pole: Výchovný poradce
Textové pole: Školní preventista
Textové pole: Školní psycholog

 

Mateřská škola

Husovo nám. 94

 

796 01 Prostějov

 

 

telefon: 582 345 270

 

e-mail: mskoll@seznam.cz